MISIJA RAZVOJNIH PROMJENA I VIZIJA RAZVOJA

Mljekara „Nika” u Nikšiću ima tradiciju dugu više od pet decenija. Šezdesetih godina prošlog vijeka napravljena je mljekara na mjestu na kome se i danas nalazi, a poslovala je u sastavu velikog Poljoprivredno – trgovinskog kombinata.

Rekonstrukcija mljekare izvršena je 1986. godine, kada je ugrađena oprema alfa – laval, najkvalitetnija oprema za mljekarsku industriju. Privatizacijom „AGROPRODUKT“ a.d. Nikšić od 01.01.2005.godine, mljekara posluje u sastavu „BOOSTER“ d.o.o. Nikšić, a od 12.04.2006. godine samostalno pod nazivom Mljekara „NIKA“ d.o.o. Nikšić. Dok je u okviru kompanije F.M.L. počela sa proizvodnjom 7 avgusta 2017 godine. Mljekara ima mogućnost prerade mlijeka oko 50 000 litara dnevno. Sa sistemom za automatsko pranje postrojenja i mašina (kompjuterska kontrola i upravljanje), automatskom pasterizacijom i savremenim mašinama za pakovanje koje omogućavaju proizvodnju i preradu mlijeka na visokom nivou kako tehnološkom tako i higijenskom, svrstava se u red najboljih mljekara na ovim područijima.


Mljekara Nika posjeduje:


Cilj Mljekare „Nika” je da u oblasti prerade mlijeka i proizvoda od mlijeka postane lider u zemlji i regionu.

Ovaj cilj ostvarićemo:

  • Proizvodnjom visoko kvalitetne i zdravstveno bezbjedne hrane koja zadovoljava potrebe i očekivanja krajnjih kupaca-potrošača, uz minimalne troškove i minimalne negativne uticaje na životnu sredinu.
  • Upravljanjem procesima na način koji će omogućiti ispunjenje svih poslovnih ciljeva uz optimalno iskorišćenje resursa i uz stalno zadovoljenje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.
  • Smanjenjem ili eliminisanjem zagađenja životne sredine kroz definisanje posebnih ciljeva vezanih za značajne aspekte životne sredine.
  • Ispunjavanjem najviših zahtjeva svjetskih standarda za kvalitet, bezbjednost hrane i zaštitu životne sredine uz dosljednu primjenu domaćeg i evropskog zakonodavstva.

F.M.L. doo Nikšić

Vlasnik i Direktor: Tadija Šljukić
Datum registracije: 2016. godine
Registarski broj: 40/31-02840-5
PIB: 03076792
Osnovna djelatnost: Objekat za preradu mlijeka i proizvodnju sireva
Adresa: Partizanski put 64 Nikšić


Kontaktirajte nas
Translate »